Каскад

изготовление и монтаж котельного оборудования

УУРЫН ЗУУХНЫ ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЛДВЭРЛЭЛ, СУУРИЛАЛТ

Чита хот, Өвөрбайгалийн хязгаар

ГРЭС суурин, Раздольный гарц, 6

+7 3022 284 482

+7 914 465 8557

АЛТ ОЛБОРЛОХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Ноорог дэвсгэр

Скруббер бутара СБ60

Shopping Basket