Каскад

изготовление и монтаж котельного оборудования

УУРЫН ЗУУХНЫ ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЛДВЭРЛЭЛ, СУУРИЛАЛТ

Чита хот, Өвөрбайгалийн хязгаар

ГРЭС суурин, Раздольный гарц, 6

+7 3022 284 482

+7 914 465 8557

УУРЫН ТОГОО

ХУВЬ ХҮНД

0.1 МВТ ХҮРТЭЛ УУРЫН ЗУУХНЫ

ХУУЛИЙН ИТГЭЭДЭД

0.1 МВТ-ААС УУРЫН ЗУУХНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

НЭМЭЛТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Shopping Basket