Каскад

изготовление и монтаж котельного оборудования

УУРЫН ЗУУХНЫ ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЛДВЭРЛЭЛ, СУУРИЛАЛТ

Чита хот, Өвөрбайгалийн хязгаар

ГРЭС суурин, Раздольный гарц, 6

+7 3022 284 482

+7 914 465 8557

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай компани зөвхөн уурын тогоо үйлдвэрлэдэг төдийгүй олон төрлийн үйлчилгээ эрхэлдэг

Стандарт бус уурын зуухны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх

Аливаа нарийн төвөгтэй уурын зуухны тоног төхөөрөмжийг суурилуулах

Металлын плазм огтлох

Гидро өрөмдлөг огтлох

Нугалж болох бүх зүйлийг нугалж байна

Вольцофка металла

Зорох үйл ажил

Аливаа нарийн төвөгтэй гагнуурын ажил

Онцгой техникийн засвар

Элсэрхэг боловсруулалт

изготовление и монтаж
котельного оборудования

Чита,Забайкальский край

п.ГРЭС, пр-д Раздольный, 6

+7 3022 284 482

+7 914 465 8557

Shopping Basket